Renginiai

2014 09 04

2014 metais planuojami 6 „Nebijok kalbėti" susitikimai / Six “Do not be Afraid to Talk” meetings planned in 2014

Nuo 2013 m. lapkričio mėn. „Jaunimo linija“ kartu su „Vaikų linija“ pradėjo vykdyti bendrą projektą. Projekto metu bus surengti informaciniai renginiai apie elektroninių patyčių, savižudybių problemas ir kaip kiekvienas iš mūsų jas galime spręsti savo aplinkoje.

Ateinančiais metais „Jaunimo linija“ organizuos šešis „Nebijok kalbėti“ susitikimus universitetuose. Jų metu studentai galės užduoti klausimus „Jaunimo linijos“ savanoriams apie apie savižudybės rizikos ženklus ir emocinę paramą. Išsamią informaciją šiais klausimais paruošime ir svetainėje nebijokkalbeti.lt

Projektą finansuoja Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programa.

Jeigu norite su mumis susisiekti dėl šio projekto, rašykite adresu info@jaunimolinija.lt arba skambinkite 8 671 99309 projekto administratorei Kristinai Popovaitei.

Rekomendacijas žiniasklaidai dėl informavimo apie savižudybes teikia „Jaunimo linijos“ direktorius Paulius Skruibis telefonu 8 686 36979.

 

Information in English

Six “Do not be Afraid to Talk” meetings planned in 2014

Youth Line (Jaunimo linija) and Child Line (Vaikų linija) have launched a common project. The project will involve organising information events on cyberbullying, suicide and the ways for each of us to solve these problems in our environment.

Next year, Youth Line will organise six “Do not be Afraid to Talk” (Nebijok kalbėti) meetings in universities. During the meetings, students will have the opportunity to ask the volunteers of Youth Line about suicide risk signs and emotional support. We will also publish detailed information on these issues in the website nebijokkalbeti.lt.

To contact us for this project, please write project administrator Kristina Popovaitė to info@jaunimolinija.lt or call +370 671 99309.

The recommendations on suicide issues for the media are given by Paulius Skruibis, Director of Youth Line, +370 686 36979.

The project is sponsored by NGO Programme of European Economic Area Financial Mechanism.