Renginiai

2014 03 24

„Nebijok kalbėti“ su BITĖ Lietuva: pradėsiu nuo savęs!

Baigiant ištirpti netikėtai iškritusiam pavasariniam sniegui, antradienį kvietėme į „Nebijoti kalbėti“ susitikimą Vilniuje drauge su naujaisiais „Jaunimo linijos“ rėmėjais BITĖ Lietuva. Renginį vedė „ Jaunimo linijos“ direktorius Paulius Skruibis, savanorė Lina ir Andrius Mamontovas.

Įžanginis žodis tartas, langas, pro kurį skverbėsi vėjas ir lietus uždarytas, nedidelis sujudimas visiems sėdant į vietas ir Andrius Mamontovas šyptelėjęs taria: „Atsisėdus ne visi matosi“. O tai svarbu – kiekvienas dalyvis yra svarbus, ir kiekvienas klausimas, tad nedrįstantiems įsiterpti į diskusiją savanoriai išdalino lapelius.

Viskas vyko beveik įprasta eiga: pirmiausiai renginio vedėjai trumpai pristatė „Jaunimo linijos“ veiklą, jos struktūrą, savižudybės temą ir, žinoma, iniciatyvos „Nebijok kalbėti“ prasmę Lietuvos visuomenei.

Vėliau vienas po kito plaukė susirinkusiųjų klausimai. O jų buvo daug ir įvairių: nuo klausimo, kodėl neregistruojama vieta ir numeris, iš kurio skambinama, iki svarstymo, kaip auklėti savo vaikus, kad jie nepaveldėtų post-sovietinę kartą slegiančios savižudybių problemos.

Kaip ir kiekvieną kartą, Paulius rodė, kaip griūva iš kaladėlių pastatytas bokštas, ištraukus ne vieną, o kelias jo dalis įvairiose vietose. Tai iliustruoja, kad žmogų griauna ne viena paskutinioji problema, o skirtingų problemų visuma. „Visą laiką bokštas sugriūna ne dėl paskutinės kaladėlės. Tai yra tik paskutinis lašas. O nelaimė įvyksta dėl daugybės susidėjusių kitų dalykų, kurie buvo prieš tai“, – pasakojo Paulius.

Laikui senkant, o klausimams nemažėjant, vedėjai kvietė tęsti diskusijas neformalesnėje aplinkoje, prie kavos ir arbatos puodelių, kur susirinkusieji toliau dalinosi savo įspūdžiais ir pastebėjimais. Vieniems renginyje išgirstos mintys keitė turėtas nuostatas, kitus motyvavo pradėti nuo savęs: daugiau ir nuoširdžiau domėtis savo artimaisiais ir aplinkiniais, juos išklausyti, kelis įkvėpė mintis galbūt tapti ir „Jaunimo linijos“ savanoriais.

Visiems išsiskirsčius, atrodo, nepasikeitė tik vienas dalykas – lietus toliau beldė į langus, bet ir, regis, kitaip.

Aušra Jurgauskaitė